Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – TG – 16 – 2018

- Vùng biển:           Tỉnh Bình Định

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Quy Nhơn

- Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“V1” 13°45’00,8” N 109°14’47,1” E 13°44’57,1” N 109°14’53,6” E
“V2” 13°45’08,7” N 109°14’47,2” E 13°45’05,0” N 109°14’53,7” E

Căn cứ Báo cáo số 989/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 17/10/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu “V1”, “V2” và thiết lập phao báo hiệu hàng hải “3A” trên luồng hàng hải Quy Nhơn,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn chấm dứt hoạt động từ ngày 17/10/2018.

Các thông báo hàng hải số 199/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 06/11/2017; số 214/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/11/2017 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X1”, “X3” tại các vị trí tàu chìm Hà Trung 98 và Hoa Mai 68

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4, BP9 và BP10

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 2 bến cảng Phan Thiết

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3”, “A4” phục vụ thi công công trình cải tạo nâng cấp đường dây 220 KV Cai Lậy – Trà Nóc khoảng vượt sông Hậu