Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “X1″, “X2″ tại đoạn KP48+000 đến KP54+000 luồng Soài Rạp.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “X1″, “X2″
tại đoạn KP48+000 đến KP54+000 luồng Soài Rạp.

  HCM-28-2014.

  Vùng biển: Tp.Hồ Chí Minh

Tên luồng: Soài Rạp

Tên phao báo hiệu: “X1″, “X2″

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“X1″

10017’33.6”N 106054’35.9”E 10017’29.9”N 106054’42.4”E

“X2″

10017’12.0”N 106057’23.6”E 10017’08.3”N 106057’30.1”E

Căn cứ báo cáo số 359/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 19/5/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ Về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải “X1″, “X2″ tại đoạn KP48+000 đến KP54+000 luồng Soài Rạp.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “X1″, “X2″ chấm dứt hoạt động từ ngày 19 tháng 5 năm 2014.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP7 trên sông Gò Gia, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Độ sâu vùng neo đậu, vũng quay tàu cầu cảng 2.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu dự trữ SSCĐ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Về khu vực hoạt động khảo sát phục vụ xây dựng đường ống thu gom khí Đại Hùng ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải, tỉnh Kiên Giang