Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

HAG – TG – 02 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Hậu Giang.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H3”, “H4”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“H3” 09058’21,29” N 105050’53,18” E 09058’17,59” N 105050’59,58” E
“H4” 09058’14,70” N 105051’00,85” E 09058’11,00” N 105051’07,25” E

Căn cứ Đơn đề nghị số 18/2017/CV ngày 25/5/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp miền Nam về việc công bố thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang chấm dứt hoạt động từ ngày 25/5/2017.

Thông báo hàng hải số 153/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 01/8/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak

Độ sâu vùng nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động phao BHHH chuyên dùng “TH1”, “TH2” báo hiệu khu vực thi công dự án cảng Thị Vải – Giai đoạn 1

TBHH về việc tạm ngưng hoạt động chập tiêu K1K2 luồng Sài Gòn – vũng Tàu

Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu