Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao CT1 trên luồng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao CT1 trên luồng Quy Nhơn

BĐH-01-2012

Vùng biển: tỉnh Bình Định

Tên luồng: Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiệu: CT1

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

13046’33”9N

109014’53’8E

13046’30”2N

109015’00’3E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo: Phao CT1 chấm dứt hoạt động từ ngày 09/4/2011.

Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1 và Khu vực 2 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Xăng dầu PETEC Cái Mép

Về việc tàu Tan Cang 4600 bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu