Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao CT1 trên luồng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao CT1 trên luồng Quy Nhơn

BĐH-01-2012

Vùng biển: tỉnh Bình Định

Tên luồng: Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiệu: CT1

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

13046’33”9N

109014’53’8E

13046’30”2N

109015’00’3E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo: Phao CT1 chấm dứt hoạt động từ ngày 09/4/2011.

Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cảng Tân Cảng Phú Hữu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng, bến phao BP 10.000DWT và vũng quay trở tàu – dự án NMNĐ Sông Hậu 1

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Trần Đề