Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chiến dịch lắp đặt khối thượng tầng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1 ngoài khơi biển Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chiến dịch lắp đặt khối thượng tầng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1 ngoài khơi biển Việt Nam

VTU  –  46 – 2015.

Vùng biển: Biển Đông.

Căn cứ văn bản 15-17-057/HL/HSE ngày 05/7/2015 của Công ty Hoàng Long về việc lắp đặt khối thượng tầng tại mỏ Tê Giác Trắng thuộc Lô 16-1 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Dịch vụ Dầu khí biển PTSC POS/TLO thực hiện chiến dịch lắp đặt khối thượng tầng và kết nối, chạy thử giàn khai thác đầu giếng H5-WHP tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng thuộc Lô 16-1 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn đầu giếng H5-WHP mỏ Tê Giác Trắng thuộc Lô 16-1 có tọa độ sau:

Vĩ độ:           09°52’42,436″N

Kinh độ:        107°55’11,886″E

(Hệ tọa độ UTM Zone 48 North)

- Tọa độ do công ty Hoàng Long cung cấp

  1. Đặc điểm nhận dạng các phương tiện phục vụ lắp đặt, kết nối khối thượng tầng như sau:
Xà lan cần trục hạng nặng (Derrick Laying Barge – DLB) và tàu dịch vụ cho việc lắp đặt khối thượng tầng (Topside) giàn H5-WHP
Tên tàu/xà lan LTS 3000 FALCON 10
Loại tàu/xà lan Xà lan cần cẩu hạng nặng và rải ống Tàu dịch vụ
Cờ/Quốc tịch India Việt Nam
Hô hiệu AVIS 3WGS9
Số IMO 9446843 9619371
Kích thước L160.7m x B37.8m x D9.1m L53.0mxB12.0mxD5.0m
Nhận dạng ban đêm Đèn hàng hải Đèn hàng hải
Màu Đỏ Đỏ
Tàu hỗ trợ rải neo cho xà lan cần trục hạng nặng DLB LTS3000
Tên tàu/xà lan LEWEK LARK STIPE TIDE
Loại tàu/xà lan Tàu thả neo Tàu thả neo
Cờ/Quốc tịch Singapore Vanuatu
Hô hiệu 9V8841 YJUL7
Số IMO 9550802 9316581
Kích thước L55.0m x B13.8m x D5.5m L64.0mxB15.0mxD5.8m
Nhận dạng ban đêm Đèn hàng hải Đèn hàng hải
Màu Trắng/Đỏ Xanh nước biển
Tàu kéo và Xà lan chở khối thượng tầng giàn H5-WHP
Tên tàu/xà lan PTSC01 WESTSEA TITAN
Loại tàu/xà lan Xà lan chở hàng sàn phẳng Tàu kéo
Cờ/Quốc tịch Việt Nam Singapore
Hô hiệu Không có 9V8423
Số IMO Không có 9558828
Kích thước L90.0m x B34.60m x D5.5m L49.95mxB11.8mxD4.6m
Nhận dạng ban đêm Đèn hàng hải Đèn hàng hải
màu Xanh nước biển/Đỏ Đỏ
  1. Thời gian hoạt động: Bắt đầu từ ngày 13/7/2015 đến hết ngày 31/7/2015

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi Đông Nam Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng và vị trí tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Hoàng Long.


Những thông báo khác

Về việc tàu ALICA bị sự cố trên luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu vùng nước trước bến nhập than – cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Điều chỉnh biên tuyến luồng và độ sâu sau nạo vét mở rộng tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “58” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu hàng hải: Điều chỉnh hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề