Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 14 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Định

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn

        Căn cứ các Văn bản số 470/CVHHQNh-AT&ATANHH ngày 14/8/2018 của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn về việc phát hiện chướng ngại vật chìm đắm giữa phao số 9 và phao số 11 trên mép luồng hàng hải Quy Nhơn; Báo cáo số  735/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 15/8/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc phát hiện chướng ngại vật bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn; Báo cáo tọa độ số 1105/BC-XNKSHHMN ngày 15/8/2018 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

        Phát hiện chướng ngại vật chìm đắm (chiều cao khoảng 0,6m, chiều dài khoảng 6,0m và chiều rộng khoảng 3,7m) tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn, có vị trí nằm phía biên phải luồng hàng hải, cách biên phải luồng khoảng 105m, cách phao báo hiệu hàng hải số “9” về phía thượng lưu khoảng 160m, tại khu vực có độ sâu khoảng 1,8m (hệ số “0” Hải đồ) và phía ngoài luồng hàng hải Quy Nhơn, vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Vị trí Hệ tọa độ VN-2000 Hệ Tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Điểm đầu 13°46’05,9”N 109°15’15,4”E 13°46’02,2”N 109°15’21,9”E
Điểm cuối 13°46’05,8”N 109°15’15,5”E 13°46’02,0”N 109°15’22,0”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình ngang qua khu vực chướng ngại vật chìm đắm có tọa độ nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để biết thêm chi tiết.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PTSC

Độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (bến cầu cảng 01 và bến cầu cảng 02) cầu cảng 10.000DWT thuộc PVOIL Miền Đông

Về việc tàu SUEANN tiến hành thi công lắp đặt tuyến cáp AAE-1 đoạn S1H.2

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu