Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về việc đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc đầu kéo LA 05319  bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”,

luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 08 – 2012

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 112/MSCES-KT, ngày 14/3/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Vào ngày 14/3/2012, xảy ra sự cố đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “65” khoảng 300 mét, nằm phía phải luồng, bên trong luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

1- Tàu thuyền hành hải ra vào luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đi cách xa khu vực đầu kéo LA 05319 bị chìm trên, lưu ý giảm tốc độ, áp dụng các biện pháp cảnh giới cần thiết, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

Những thông báo khác

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Kê Gà

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về việc sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải Sông Dinh