Chủ nhật, 20/06/2021

Thông báo hàng hải

Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 29 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

        Căn cứ báo cáo số 570/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 7/7/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc công tác trục vớt và di chuyển sà lan BTr-7759 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, vị trí sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đã được di dời về gần bờ sông phía Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ngoài phạm vi luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. Để biết thêm chi tiết liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh.

                    Thông báo hàng hải số 129/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 04/7/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T5”, “T6” thuộc dự án nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp (giai đoạn 2)

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến V3 & V4 thuộc Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT).

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Đồng Tháp (cầu cảng 5.000DWT) trên Sông Tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp