Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 29 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

        Căn cứ báo cáo số 570/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 7/7/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc công tác trục vớt và di chuyển sà lan BTr-7759 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, vị trí sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đã được di dời về gần bờ sông phía Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ngoài phạm vi luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. Để biết thêm chi tiết liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh.

                    Thông báo hàng hải số 129/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 04/7/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 1, cầu cảng số 2, vũng quay tàu, luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến phao neo tàu trên sông Soài Rạp thuộc Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp – NamSongHau Petro.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m)