Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải

Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 29 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

        Căn cứ báo cáo số 570/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 7/7/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc công tác trục vớt và di chuyển sà lan BTr-7759 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, vị trí sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đã được di dời về gần bờ sông phía Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ngoài phạm vi luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. Để biết thêm chi tiết liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh.

                    Thông báo hàng hải số 129/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 04/7/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật trên luồng hàng hải Hà Tiên

Về việc triển khai dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng nhập 10.000 DWT và Cầu cảng xuất 1.000DWT của Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang