Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về việc độ sâu luồng sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc độ sâu luồng sông Dinh

VTU-10-2012

Vùng biển: Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng Sông Dinh

Đoạn luồng: từ thượng lưu phao “2” khoảng 400 mét đến ngang phao “8”

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đoạn luồng hàng hải từ thượng lưu phao “2” khoảng 400 mét đến phao “8” thuộc tuyến luồng sông Dinh có bề rộng 80 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt -6,7 mét.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sông Dinh đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải trên luồng.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1, 2 và 3 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

Thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang, thuộc Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS) trên luồng sông Dinh

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang