Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”,

luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 16 – 2012

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 224/BC-MSCES, ngày 04/5/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay ghe gỗ LA 02406 chở khoảng 40 tấn đá bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “69” và “71” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, nằm phía trái luồng, gây ảnh hưởng tới luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

1- Tàu thuyền hành hải ra vào luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đi cách xa khu vực ghe gỗ LA 02406 bị chìm trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

Những thông báo khác

Về thông số độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu tàu tại vùng biển Vũng Tàu

Về việc sự cố Sà lan số hiệu SG 6737 dôi dạt từ vùng biển huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh hướng về vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc trạm phao quan trắc tự động trôi dạt trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến và vũng quay tàu bến cảng 70.000DWT thuộc dự án bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong tại KCN Ninh Thủy – tỉnh Khánh Hòa