Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”,

luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 16 – 2012

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 224/BC-MSCES, ngày 04/5/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay ghe gỗ LA 02406 chở khoảng 40 tấn đá bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “69” và “71” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, nằm phía trái luồng, gây ảnh hưởng tới luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

1- Tàu thuyền hành hải ra vào luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đi cách xa khu vực ghe gỗ LA 02406 bị chìm trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cảng Tổng hợp 20.000DWT – luồng Định An Cần Thơ

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật tại khu vực tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển Bình Thuận

Về việc hoạt động kéo giàn khoan PVD III từ vị trí H17 – Vũng Tàu đến lô Dầu khí 11-2/11 thực hiện hoạt động khoan giếng 11-CC-1X ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc triển khai dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Bảy Cạnh