Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành công tác di dời sà lan VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành công tác di dời sà lan VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 35 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 283/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 30/3/20167 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành di dời sà lan VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan VL12745 đã được di dời khỏi hiện trường khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, không còn ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

Thông báo hàng hải số 54/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 27/3/2017 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2016

Thông số kỹ thuật vùng nước trước cảng, tuyến luồng hàng hải vào cảng Căn cứ Vùng 2 Hải quân

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP1 trên sông Gò Gia của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Biển Hải Vân

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng hạ lưu PTSC