Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành công tác di dời sà lan VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành công tác di dời sà lan VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 35 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 283/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 30/3/20167 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành di dời sà lan VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan VL12745 đã được di dời khỏi hiện trường khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, không còn ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

Thông báo hàng hải số 54/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 27/3/2017 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng tổng hợp Hồng Mộc, tỉnh Đồng Nai

Kéo giàn khoan Java Star 2 từ lô 42 đến mỏ Rồng thuộc lô 09-1

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii

Về độ sâu phân đoạn 3 – khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo