Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành di dời ghe gỗ bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “53” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành di dời ghe gỗ bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “53” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 15 – 2016

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Báo cáo số 211/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 29/3/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc ghe gỗ bị chìm tại khu vực thượng lưu phao số “53” luồng Vũng Tàu – Thị Vải đã được di dời khỏi hiện trường,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Ghe gỗ đã được di dời ra khỏi hiện trường khu vực phao báo hiệu hàng hải số “53” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải trên tuyến luồng.

Thông báo hàng hải số 44/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 23/3/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Soài Rạp)

Về độ sâu khu vực các bến phao TB1, TB2, TB3 & TB4 của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “27”, “29” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải