Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành di dời sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành di dời sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 30 – 2017

Vùng biển:    tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Báo cáo số 686/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 11/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc di chuyển vị trí sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao số “33” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đã được trục vớt, di dời ra khỏi vị trí nêu trên.

Thông báo hàng hải số 120/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/6/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, phục vụ thi công công trình Nhà máy điện gió Công Lý, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khoan thăm dò Dầu khí tại lô 04-2 thềm lục địa Việt Nam.

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn.

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “21”