Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành di dời sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành di dời sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 30 – 2017

Vùng biển:    tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Báo cáo số 686/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 11/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc di chuyển vị trí sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao số “33” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đã được trục vớt, di dời ra khỏi vị trí nêu trên.

Thông báo hàng hải số 120/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/6/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải sông Dinh

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2”, “R3” phục vụ thi công công trình Xây dựng cảng chuyên dùng của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Nha Trang

Về việc thi công nạo vét duy tu Cảng dịch vụ Dầu khí