Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành di dời tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu về vị trí neo đậu an toàn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành di dời tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên

trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu về vị trí neo đậu an toàn

HCM – 51 – 2015

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Báo cáo số 960/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 03/12/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm tại khu vực phao số “58” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đã được di dời đến vị trí neo đậu an toàn,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 đã được trục vớt và di dời ra khỏi hiện trường khu vực phao báo hiệu hàng hải số “58” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đến vị trí neo đậu an toàn, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải trên tuyến luồng.

Thông báo hàng hải số 226/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 01/12/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo HL01 (BP7), HL02 (BP8) và HL03 (BP9) của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Hải Long

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Soài Rạp)

Kéo giàn khoan HYKURYU 5 từ Vũng Tàu đến vị trí khoan tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam