Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 12 – 2012

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 121/MSCES-KT, ngày 17/3/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành trục vớt 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đã được trục vớt hoàn thành, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thông báo hàng hải số 26/TBHH-TCTBĐATHHMN và số 27/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 17/3/2012 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước, khu nước ra luồng hàng hải và cầu cảng tiếp nhận tàu, sà lan 2.000DWT phía sông Đồng Điền

Thay đổi vị trí phao BHHH số 4, 5, 6 và số 8 trên luồng Quy Nhơn

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước thủy diện và vũng quay tàu vào cảng Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” tại khu vực luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ Mũi Đèn Đỏ đến Rạch Ông Nhiêu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu của SaiGon Petro