Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 12 – 2012

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 121/MSCES-KT, ngày 17/3/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành trục vớt 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đã được trục vớt hoàn thành, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thông báo hàng hải số 26/TBHH-TCTBĐATHHMN và số 27/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 17/3/2012 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

Độ sâu vùng nước khu vực cảng cá Quy Nhơn

Về việc khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu vực Đầm Thị Nại – luồng hàng hải Quy Nhơn

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014

Độ sâu luồng vào khu nước bến phao neo 10.000DWT và bến sà lan 1.000DWT Dương Đông Hòa Phú – tỉnh Bình Thuận