Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9

luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 41 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 909/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 18/7/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành trục vớt sà lan BV1098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan BV1098 đã được trục vớt và di dời khỏi hiện trường khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thông báo hàng hải số 139/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/7/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc di dời sà lan BTr-7759 bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107 (tiếp theo)

Về độ sâu vùng nước trước cảng nhập nguyên liệu – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Về việc thay đổi đặc tính của hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề