Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9

luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 41 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 909/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 18/7/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành trục vớt sà lan BV1098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan BV1098 đã được trục vớt và di dời khỏi hiện trường khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thông báo hàng hải số 139/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/7/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, vùng biển tỉnh Bình Thuận

Thiết lập mới 02 phao neo đậu tàu tránh bão tại Đông Hòn Thơm và 04 bộ phao luồng vào cảng HĐ401/BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tại An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “H1”, “H2”, “H3”, “N1”, “N2 phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Gành Đèn

Độ sâu vùng nước khu vực cảng cá Đề Gi