Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 15 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Định

Tên luồng:  Luồng hàng hải Quy Nhơn

Căn cứ Báo cáo số 753/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 17/8/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc xử lý chướng ngại vật bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn; Biên bản hiện trường ngày 16/8/2018 về việc xác nhận kết quả khắc phục vụ việc đột xuất bảo đảm an toàn giao thông,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn đã được trục vớt và di dời về vị trí an toàn để neo buộc.

Thông báo hàng hải số 161/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/8/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020

về việc thiết lập 10 phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Soài Rạp)