Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 1260 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 1260 bị chìm

 trên luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 22 – 2017

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Báo cáo số 327/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 07/4/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 1260 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, Sà lan SG 1260 đã được trục vớt và di dời ra khỏi khu vực thượng lưu đăng tiêu báo hiệu số  “64”, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp.

Thông báo hàng hải số 59/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 03/4/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 3289 ra khỏi vị trí neo tại khu vực sông Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến sà lan 2000 – 5000DWT Cảng Quốc tế Thị Vải

Về việc tàu KHANG ANH 189 bị chìm trên vùng biển

Về việc hoàn thành di dời sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu khu nước trước bến cầu tàu cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải