Thứ bảy, 11/07/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm

trên luồng hàng hải Đồng Nai

HCM – 12 – 2016

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Nai

Căn cứ Báo cáo số 63/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 26/01/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, Sà lan SG 7140 đã được trục vớt và di dời ra khỏi khu vực bị sự cố, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Đồng Nai.

Thông báo hàng hải số 16/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/01/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biểnVũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu tàu thuyền tại vịnh Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu