Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm

trên luồng hàng hải Đồng Nai

HCM – 12 – 2016

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Nai

Căn cứ Báo cáo số 63/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 26/01/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, Sà lan SG 7140 đã được trục vớt và di dời ra khỏi khu vực bị sự cố, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Đồng Nai.

Thông báo hàng hải số 16/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/01/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư tử Vàng, Sư tử Đen lô 15-1

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chuyển tải tạm thời, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch phục vụ dự án nạo vét khơi thông luồng khu vực cửa biển Tam Quan – tỉnh Bình Định

Bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

Độ sâu sau nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017