Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 08 – 2019

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

        Căn cứ Văn bản số 151/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 01/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc trục vớt tàu cá BĐ94005TS,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Hiện nay, tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   đã được trục vớt và di dời ra khỏi khu vực, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông báo hàng hải số 19/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 25/02/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ cảng Hào Hưng, Quảng Ngãi đến cảng PTSC Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2016 sau nạo vét.

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “1Y”, “2Y”, “3Y”, “4Y”, “5Y” luồng hàng hải Bến cảng Tổng hợp Nam Vân Phong