Thứ năm, 29/07/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu KH-96742TS (tên trước KH-96792TS) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu KH-96742TS (tên trước KH-96792TS) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi

KHA – 12 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

Tên luồng: Luồng hàng hải Ba Ngòi

Căn cứ văn bản số 760/CVHHNT-TTATAN ngày 31/8/2018 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang về việc thu hồi báo hiệu hàng hải cảnh giới khu vực tai nạn hàng hải giữa tàu Phương Đông 07 và tàu cá KH-96742TS,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, tàu KH-96742TS bị chìm đã được trục vớt và di dời khỏi khu vực luồng hàng hải Ba Ngòi, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi

Thông báo hàng hải số 170/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 28/8/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước bến 20.000DWT trên sông Soài Rạp

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về phạm vi độ sâu vũng quay trở tàu ra/vào Bến cảng Cái Mép Thượng

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh