Thứ sáu, 03/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

KGG – 09 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

Tên luồng: Luồng hàng hải Hà Tiên

Căn cứ Thông báo số 452/CVHHKG-TKCN ngày 14/8/2018 của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang về việc kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm đã được trục vớt và di dời khỏi khu vực cầu Tô Châu, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Thông báo hàng hải số 148/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/7/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về việc đưa Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Sài Gòn Vũng Tàu vào hoạt động chính thức

Về việc phục hồi hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Kéo giàn khoan PV DRILLING I từ lô dầu khí 15-1/05 về neo đậu tại Vũng Tàu

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải cho luồng chuyên dùng, cảng nhà máy trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh