Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc hoạt động khảo sát địa chất công trình tại khu vực mỏ khí Sao Vàng – Đại Nguyệt, lô HĐDK 05-1b&05-1c

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 127/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoạt động khảo sát địa chất công trình tại khu vực mỏ khí Sao Vàng – Đại Nguyệt, lô HĐDK 05-1b&05-1c

VTU  –  36 – 2019.

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản VN-05 LDEV-19-LE-584 ngày 17/6/2019 của Công ty Idemitsu về việc Công bố thông báo hàng hải hoạt động khảo sát địa chất công trình tại khu vực mỏ khí Sao Vàng – Đại Nguyệt, lô HĐDK 05-1b&05-1c, Bể trầm tích Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Idemitsu thực hiện hoạt động khảo sát địa chất công trình tại khu vực mỏ khí Sao Vàng – Đại Nguyệt, lô HĐDK 05-1b&05-1c, Bể trầm tích Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Tàu khảo sát PTSC SURVEYOR hoạt động tại khu vực có vị trí tọa độ như sau:
Vị thi công Hệ tọa độ WGS-84, kinh tuyến trung tâm (CM) 108°E
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Vị trí dự kiến khoan dự phòng, kiểm soát dầu khí phun của mỏ Sao Vàng (SV Relief well location#3) 08°21’06,1458″ N 108°42’30,2839″ E

 (Hệ tọa độ WGS-84 do Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Producton (Vietnam) Co., Ltd. Tại TP.HCM cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu PTSC SURVEYOR như sau:

- Loại tàu: Tàu nghiên cứu.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: 59,78m x11,59m (dài x rộng).

- Hô hiệu: 3WEQ/7100897.

- Màu sắc: Xanh, trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu hộ tống cho tàu PTSC SURVEYOR: tàu VISAL 2 như sau:

- Loại tàu: Tàu hỗ trợ kéo thả neo.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: 48,46m x12,25m (dài x rộng).

- Hô hiệu: XVVE/7047502.

- Màu sắc: Đỏ.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Dự kiến từ ngày 20/6/2019 đến ngày 27/6/2019.(chưa bao gồm thời gian chờ đợi tại khu vực khảo sát do điều kiện thời tiết xấu và các điều kiện khác tác động)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa vị trí có tọa độ nêu trên, tàu PTSC SURVEYOR và tàu VISAL có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Producton (Vietnam) Co., Ltd. Tại TP.HCM./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cảng vụ Hàng hải Tiền Giang;

– Cảng vụ Hàng hải Cà Mau;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Nhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu VK102/Quân khu 7

Thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Về việc Thông số kỹ thuật khu nước trước bến số 1 Cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ĐH1”, “ĐH2”, “ĐH3”, “ĐH4”, “ĐH5” báo hiệu khu vực Nhà máy điện gió Đông Hải 1