Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoạt động khảo sát Địa vật lý khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Hoạt động khảo sát Địa vật lý khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

VTU – 58 – 2015

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản số MPN/HSE/FAX/AUG/15/166, ngày 12/8/2015 của Công ty Dầu khí Murphy Oil về hoạt động khảo sát Địa vật lý khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Dầu khí Murphy Oil sẽ tiến hành hoạt động khảo sát Địa vật lý khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, chi tiết như sau:

  1. Vị trí khảo sát có tọa độ như sau:
Vị trí khảo sát Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
CA TRICH 1 8005’50,0” N 108008’46,0” E 8005’46,0” N 108008’52,0” E
2 8006’50,7” N 108008’56,0” E 8006’46,5” N 108009’02,0” E
3 8006’45,0” N 108009’59,0” E 8006’41,0” N 108010’06,0” E
4 8005’41,0” N 108009’50,0” E 8005’37,0” N 108009’56,0” E
CA COM 1 7058’29,0” N 108009’58,0” E 7058’25,0” N 108010’04,0” E
2 7059’34,0” N 108010’15,0” E 7059’30,0” N 108010’21,0” E
3 7059’50,0” N 108009’13,0” E 7059’46,0” N 108009’19,0” E
4 7058’45,0” N 108008’56,0” E 7058’41,0” N 108009’02,0” E
CA LANG 1 8005’29,0” N 108012’10,0” E 8005’25,0” N 108012’16,0” E
2 8004’42,0” N 108012’55,0” E 8004’38,0” N 108013’01,0” E
3 8005’28,0” N 108013’42,0” E 8005’24,0” N 108013’48,0” E
4 8006’14,0” N 108012’57,0” E 8006’10,0” N 108013’03,0” E

 (Tọa độ vị trí khảo sát do Công ty Dầu khí Murphy Oil cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng tàu khảo sát như sau:

– Tên tàu:            Fugro Equinox

– Cờ hiệu:            Malaysia

– Số IMO:            9572305

– Hô hiệu:           C6AJ8

– Màu:                 Tàu có thân màu đỏ, boong tàu màu trắng, kéo theo 01 cáp địa chấn dài khoảng 1500m ở phía sau đuôi tàu, bên dưới mặt nước từ 5-7m.

  1. Thời gian hoạt động:

– Thời gian thi công: dự kiến từ ngày 15/8/2015 đến ngày 25/8/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa các vị trí khảo sát có tọa độ nêu trên và tàu khảo sát có đặc điểm nhận dạng nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Dầu khí Murphy Oil./.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khống chế khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng vào cảng, vũng quay trở tàu và khu nước trước bến cảng số 1, số 2 – Bến cảng Hòn Khói

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quốc tế SP-PSA

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ