Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoạt động khảo sát nghiên cứu đáy biển khu vực lô 148 & 149

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoạt động khảo sát nghiên cứu đáy biển khu vực lô 148 & 149

VTU  –  50 – 2015.

Vùng biển: Ngoài khơi Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 885/ĐN-KSCTN-QLDA ngày 22/7/2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC về hoạt động khảo sát nghiên cứu đáy biển khu vực lô 148 & 149 ngoài khơi Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC sẽ thực hiện khảo sát nghiên cứu đáy biển khu vực lô 148 & 149 ngoài khơi Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Tọa độ vị trí khảo sát như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ(j) Kinh độ (l) Vĩ độ(j) Kinh độ (l)
A 13000’04,0”N 110029’54,0”E 13000’00,0”N 110030’00,0”E
B 13000’04,0”N 112029’54,0”E 13000’00,0”N 112030’00,0”E
C 12030’04,0”N 112029’54,0”E 12030’00,0”N 112030’00,0”E
D 12000’04,0”N 112029’54,0”E 12000’00,0”N 112030’00,0”E
E 12000’04,0”N 110029’54,0”E 12000’00,0”N 110030’00,0”E
F 12030’04,0”N 110029’54,0”E 12030’00,0”N 110030’00,0”E

(Tọa độ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát:

Tên tàu: Fugro Supporter.

Màu sắc: Thân màu đỏ, boong màu trắng.

IMO: 8518364.

Cờ hiệu: Indonesia.

Hô hiệu: JZKY.

  1. Thời gian dự kiến khảo sát: Từ ngày 09/8/2015 đến ngày 30/8/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hoạt động ngoài khơi vùng biển Việt Nam khi hành hải qua khu vực khảo sát có các tọa độ thông báo trên và tàu khảo sát có đặc điểm nhận dạng nêu trên, lưu ý: tăng cường cảnh giới, không đi vào phạm vi giới hạn khu vực thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC.


Những thông báo khác

Về việc các tàu Biển Bắc 16, Nam Khánh 26, Hà Trung 98, Sơn Long 08, An Phú 168, Hoa Mai 68, Jupiter và Fei Yua 9 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và trạm điều tiết phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi