Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc kéo giàn khoan NAGA 3 từ vị trí giàn khoan tại Lô 16-1, Mỏ Tê Giác Trắng đến neo đậu tại vùng biển Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc kéo giàn khoan NAGA 3 từ vị trí giàn khoan tại Lô 16-1, Mỏ Tê Giác Trắng đến neo đậu tại vùng biển Vũng Tàu

VTU – 28 – 2015.

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 15/04-036/HL/HSE ngày 21/5/2015 của Công ty Hoàng Long về việc kéo giàn khoan NAGA 3 từ vị trí giàn khoan tại Lô 16-1, Mỏ Tê Giác Trắng đến neo đậu tại vùng biển Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Hoàng Long sẽ tiến hành kéo giàn khoan NAGA 3 từ vị trí giàn khoan tại Lô 16-1, Mỏ Tê Giác Trắng đến neo đậu tại vùng biển Vũng Tàu, cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan NAGA 3 tại lô 16-1, Mỏ Tê Giác Trắng có tọa độ sau:

Vĩ độ :           9°55’27.1″ N

Kinh độ:       107°56’49.1″ E

  1. Vị trí giàn khoan NAGA 3 neo đậu tại vùng biển Vũng Tàu có tọa độ sau:

Vĩ độ :           10015’20.0” N

Kinh độ:       107002’20.0” E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty Hoàng Long cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan NAGA 3 như sau:

- Loại giàn: Tự nâng.

- Quốc tịch: Maylaysia.

- Kích thước: Dài 65,25m; rộng 62,0m, chiều cao 8,0m.

- Hô hiệu: 9MPU5.

- Số IMO: 8769614.

- Màu: Xám.

- Cờ: Maylaysia.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan NAGA 3 từ vị trí giàn khoan tại Lô 16-1, Mỏ Tê Giác Trắng đến neo đậu tại vùng biển Vũng Tàu vào ngày 23/5/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng và vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 500m để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Hoàng Long.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan Trident 16 từ Lô 106/10 Vịnh Bắc Bộ đến vị trí giếng khoan KNV-3X, Lô 01&02/10 ngoài khơi Vũng Tàu.

Về việc phương tiện thủy nội địa bị chìm tại khu vực thượng lưu cầu Phước Khánh trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Hoạt động khảo sát địa chấn tại Lô 04-2, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia