Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc kéo giàn khoan Parameswar từ vị trí giếng khoan KNV-4XP của lô 01&02/10 tới vị trí giếng khoan mới SN-1A của lô 09-2/09

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc kéo giàn khoan Parameswar từ vị trí giếng khoan KNV-4XP của lô 01&02/10 tới vị trí giếng khoan mới SN-1A của lô 09-2/09

VTU  –  44 – 2015.

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản 1768/TDKTTN-SKATMT ngày 30/6/2015 của Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước về việc thông báo hàng hải cho gian khoan Parameswar từ lô 01&02/10 tới lô 09-2/09, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước sẽ tiến hành kéo giàn khoan Parameswar từ vị trí giếng khoan KNV-4XP của lô 01&02/10 tới vị trí giếng khoan mới SN-1A của lô 09-2/09, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan Parameswar tại lô 01&02/10 có tọa độ sau:

Vĩ độ :               10°14’41,3″ N

Kinh độ:           108°39’06,3″ E

  1. Vị trí giàn khoan Parameswar tại lô 09-2/09 có tọa độ sau:

Vĩ độ :               09045’24,8” N

Kinh độ:           108020’03,9” E

 (Hệ tọa độ WGS – 84, do TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Parameswar như sau:

- Loại giàn: Tự nâng.

- Quốc tịch: Vanuatu.

- Cờ: Vanuatu.

- Kích thước: Dài 64,6m; rộng 64,0m, chiều cao 8,0m.

- Hô hiệu: YJRX5.

- Số IMO: 8753500.

- Màu: Xám, Trắng, Đen.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan vào ngày 05/7/2015 và thời gian kéo gian khoan từ lô 01&02/10 tới lô 09-2/09 mất 01 ngày.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng và vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 2 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước.


Những thông báo khác

Về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam

Thông số kỹ thuật phạm vi và độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao BHHH 41 và 43 luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Về độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus