Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc kéo giàn khoan Shelf Drilling Scepter từ giếng khoan SDNE-1P-ST, Lô 15-1 đến Singapore

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 165 /TBHH-TCTBĐATHHMN           Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 7 năm 2022

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc kéo giàn khoan Shelf Drilling Scepter từ giếng khoan SDNE-1P-ST, Lô 15-1 đến Singapore

VTU – 38 – 2022

Vùng biển: Ngoài khơi Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 799/ATSKMT-22 ngày 20/7/2022 của Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long về việc kéo giàn khoan Shelf Drilling Scepter từ giếng khoan SDNE-1P-ST, Lô 15-1 đến Singapore.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về kế hoạch kéo giàn khoan Shelf Drilling Scepter từ giếng khoan SDNE-1P-ST, Lô 15-1 đến Singapore của Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long, thông tin chi tiết như sau:

  1. Vị trí hoạt động của giàn khoan Shelf Drilling Scepter tại giếng SDNE-1P-ST, Lô 15-1:

10°28’11,27” N     Vĩ độ Bắc

108°26’15,65” E    Kinh độ Đông

(Hệ tọa độ: WGS-84, Zone: 48N do Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long cung cấp).

  1. Đặc điểm của giàn khoan Shelf Drilling Scepter:

- Loại giàn: Tự nâng

- Quốc tịch: Vanuatu

- Kích thước: Tổng chiều dài: 74,98 m; Tổng chiều rộng: 66,45 m; Tổng chiều cao: 143,2 m.

- Màu: Xám, trắng

- Cờ: Vanuatu

- Hô hiệu: YJWM5

- IMO: 8768335

- Khoảng cách an toàn: Tối thiểu 02 dặm từ tâm tọa độ trên.

- Ban đêm có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Bắt đầu từ ngày 27/7/2022, dự kiến đến Singapore ngày 06/8/2022.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn với giàn khoan có đặc điểm nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

- Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực IX;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Viêt Nam;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái.

Độ sâu khu nước trước cảng Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước trước cầu cảng 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 3B, 4B, 1C và 2C – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè