Thứ hai, 17/02/2020

Thông báo hàng hải

Về việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia

VTU  –  09 – 2019.

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản 19-03-030/HL/HSE ngày 09/3/2019 về việc Công bố thông báo hàng hải về việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty liên doanh điều hành chung Hoàng Long (HOÀNG LONG JOC) thực hiện việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia.
  2. Tọa độ đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia như sau:

Vĩ độ :                        01°04’029,1″ N

Kinh độ:         104°02’016,9″ E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty liên doanh điều hành chung Hoàng Long cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 như sau:

- Loại giàn: Tự nâng.

- Quốc tịch: Cộng hòa Panama.

- Kích thước: Dài 74,98m; rộng 66,45m, chiều cao 7,62m.

- Hô hiệu: 3EZW5.

- Số IMO: 9621754.

- Màu sắc: Xanh dương nhạt.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC vào ngày 11/3/2019 và dự kiến đảo BATAM trực thuộc Indonesia vào ngày 20/43/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty liên doanh điều hành chung Hoàng Long./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Nhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc phuơng tiện thi công nạo vét cảng STX thuộc khu công nghiệp Đông Xuyên phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Container Cái Mép

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về độ sâu phân đoạn 3 – khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo