Chủ nhật, 20/09/2020

Thông báo hàng hải

Về việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia

VTU  –  09 – 2019.

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản 19-03-030/HL/HSE ngày 09/3/2019 về việc Công bố thông báo hàng hải về việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty liên doanh điều hành chung Hoàng Long (HOÀNG LONG JOC) thực hiện việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia.
  2. Tọa độ đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia như sau:

Vĩ độ :                        01°04’029,1″ N

Kinh độ:         104°02’016,9″ E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty liên doanh điều hành chung Hoàng Long cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 như sau:

- Loại giàn: Tự nâng.

- Quốc tịch: Cộng hòa Panama.

- Kích thước: Dài 74,98m; rộng 66,45m, chiều cao 7,62m.

- Hô hiệu: 3EZW5.

- Số IMO: 9621754.

- Màu sắc: Xanh dương nhạt.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC vào ngày 11/3/2019 và dự kiến đảo BATAM trực thuộc Indonesia vào ngày 20/43/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty liên doanh điều hành chung Hoàng Long./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Nhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng nhập 10.000 DWT và Cầu cảng xuất 1.000DWT của Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn sau nạo vét duy tu năm 2013

Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “ảo” khu vực vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 3 và khu vực 4 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014