Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc khảo sát địa chấn 3D4C trên Lô 09-1, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khảo sát địa chấn 3D4C trên Lô 09-1, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

VTU  –  36 – 2015.

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 3626/ĐC ngày 17/6/2015 của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) khảo sát địa chấn 3D4C trên Lô 09-1, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành khảo sát địa chấn 3D4C trên Lô 09-1, cụ thể như sau:

  1. Khu vực khảo sát địa chấn 3D4C trên Lô 09-1 được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:
Điểm Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 09o55’35,6’’ N 107o59’29,5’’ E
B 09o52’02,6’’ N 108o07’18,0’’ E
C 09o39’09,1’’ N 108o01’07,8’’ E
D 09o38’35,4’’ N 108o02’23,8’’ E
E 09o36’08,1’’ N 108o01’06,6’’ E
F 09o36’29,5’’ N 108o00’18,4’’ E
G 09o26’32,9’’ N 107o55’51,5’’ E
H 09o26’42,9’’ N 107o55’26,7’’ E
I 09o24’05,8’’ N 107o54’16,4’’ E
G 09o26’39,1’’ N 107o48’23,5’’ E
K 09o31’22,9’’ N 107o50’23,9’’ E
L 09o31’48,8’’ N 107o49’32,0’’ E
M 09o36’15,6’’ N 107o49’33,4’’ E
N 09o36’15,2’’ N 107o51’06,7’’ E
O 09o50’31,2’’ N 107o57’23,2’’ E
P 09o50’38,7’’ N 107o57’07,0’’ E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát địa chấn 3D4C như sau:

- Tàu NOR TIGERFISH:

+ Tên tàu: NOR TIGERFISH.

+ Quốc tịch: Singapore.

+ Kích thước: Dài 70,05m, rộng 14,95m.

+ Số IMO: 9399430.

+ Cờ: Singapore.

- Tàu NOR TIGERFISH:

+ Tên tàu: VOS ARTEMIS (3059).

+ Quốc tịch: Singapore.

+ Kích thước: Dài 59,25m, rộng 14,95m.

+ Số IMO: 9552202.

+ Cờ: Singapore.

- Tàu MERMAID VIGIANCE

+ Tên tàu: MERMAID VIGIANCE.

+ Quốc tịch: Singapore.

+ Kích thước: Dài 70,0m, rộng 16,6m.

+ Số IMO: 9561239.

+ Cờ: Singapore.

- Tàu BOURBON LIBERTY 318

+ Tên tàu: BOURBON LIBERTY 318.

+ Quốc tịch: Saint Vincent & Grenadines.

+ Kích thước: Dài 72,0m, rộng 16,0m.

+ Số IMO: 9619189.

+ Cờ: Saint Vincent & Grenadines.

- Tàu BOURBON TUBTIM

+ Tên tàu: BOURBON TUBTIM.

+ Quốc tịch: Singapore.

+ Kích thước: Dài 65,75m, rộng 16,0m.

+ Số IMO: 9619165.

+ Cờ: Singapore.

- Tàu NAM HAI 1

+ Tên tàu: NAM HAI 1.

+ Quốc tịch: Việt Nam.

+ Kích thước: Dài 28,0m, rộng 8,0m.

+ Số IMO: 3WEE.

+ Cờ: Việt Nam.

- Tàu M/V BINH AN 01

+ Tên tàu: M/V BINH AN 01.

+ Quốc tịch: Việt Nam.

+ Kích thước: Dài 25,0m, rộng 7,55m.

+ Số IMO: 9023964.

+ Cờ: Việt Nam.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ tháng 6/2015 đến tháng 11/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách cách xa các tàu khảo sát địa chấn 3D4C trên Lô 09-1 có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP).


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

Về việc điều động tàu PVN Đại Hùng Queen từ lô 05.1a đến điểm neo

Độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

Về khu vực thi công hạng mục nạo vét khu nước trước bến, xây dựng tuyến bến cập tàu và cầu cảng – Dự án ĐTXD Kho – cảng Tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai