Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc khảo sát địa vật lý khu vực lô 05-3/11, 06-1 và 05-1b&c

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khảo sát địa vật lý khu vực lô 05-3/11, 06-1 và 05-1b&c

VTU  –  49 – 2015.

Vùng biển: Tỉnh Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 854/ĐN-KSCTN-QLDA ngày 17/7/2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC sẽ thực hiện khảo sát địa vật lý khu vực lô 05-3/11,06-1 và 05-1b&c, cụ thể như sau:

  1. Tọa độ vị trí khảo sát như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ(j) Kinh độ (l) Vĩ độ(j) Kinh độ (l)
CCTB-1X 08011’16,8”N 108040’58,4”E 08011’13,1”N 108041’04,7”E
TTN-1X 07055’31,5”N 108033’45,2”E 07055’27,8”N 108033’51,5”E
PLDD-1X 07040’50,9”N 109002’21,3”E 07040’47,2”N 109002’27,6”E
SVW-1X 08024’14,6”N 108041’17,5”E 08024’10,9”N 108041’23,8”E

(Tọa độ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát:

Tên tàu: Fugro Equinox

Màu sắc: Thân màu đỏ, boong màu trắng

IMO: 9572305

Cờ hiệu: Malaysia

Hô hiệu: C6AJ8

  1. Thời gian dự kiến khảo sát: Từ ngày 23/7/2015 đến khoảng giữa tháng 8/2015

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động khu vực vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa khu vực khảo sát được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên và tàu khảo sát có đặc điểm nhận dạng ở trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao BHHH chuyên dùng “TH1”, “TH2” báo hiệu khu vực thi công dự án cảng Thị Vải – Giai đoạn 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nha Trang

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công nạo vét khu nước trước cảng SPCT

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 27 + 773.9 đến km 30 + 687) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu