Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc khảo sát lắp đặt 02 cover bảo vệ 02 mặt bích tuyến ống khí Rạng Đông – Bạch Hồ gần Riser Block CCP Bạch Hổ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khảo sát lắp đặt 02 cover bảo vệ 02 mặt bích tuyến ống khí Rạng Đông – Bạch Hồ gần Riser Block CCP Bạch Hổ

VTU  –  39 – 2017.

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1743/KĐN-P.KTSX ngày 11/10/2017 của Công ty vận chuyển khi Đông Nam Bộ về việc khảo sát lắp đặt 02 cover bảo vệ 02 mặt bích tuyến ống khí Rạng Đông – Bạch Hồ gần Riser Block CCP Bạch Hổ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ sẽ tiến hành việc lắp đặt 02 cover bảo vệ 02 mặt bích tuyến ống khí Rạng Đông – Bạch Hồ gần Riser Block CCP Bạch Hổ, cụ thể như sau:

  1. Vị trí thực hiện:

- Vị trí 1: 9045.37997’ N, 107058.71095’ E

- Vị trí 2: 9045.37790’ N, 107058.81017’ E

(Tọa độ do Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu Discovery 01 như sau:

- Tên tàu: Discovery 01.

- Loại tàu: Tàu dịch vụ.

- Quốc tịch: Panama.

- Kích thước: Dài 58,57m; rộng 14,0m.

- Hô hiệu: HO5347.

- Số IMO: 8121056.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

- Dự kiến thời gian hoạt động: Từ ngày 18/10/2017 đến hết ngày 26/10/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi Nam Việt Nam cần lưu ý đi cách vị trí có tọa độ nêu trên và tàu có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin xin liên hệ với Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn khu vực 2 và 3 thuộc đoạn luồng từ Km7+440 đến Km37+400 (từ sông Cái Mép đến phao số “0”) luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016

Về việc công bố thông báo hàng hải khu vực thi công, chuyển tải tại Cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 27 + 773.9 đến km 30 + 687) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải sông Dừa

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1 và Khu vực 2 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014