Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu vực Đầm Thị Nại – luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu vực Đầm Thị Nại – luồng hàng hải Quy Nhơn

 BĐH – 01 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ công văn số 37/CVHHQNh-TT&ATANHH ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn về việc khảo sát chướng ngại vật và ra thông báo hàng hải trong khu vực Đầm Thị Nại; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình 113/BC-XNKSHHMN, ngày 24/01/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu ĐTN_1801 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01/2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu vực Đầm Thị Nại –  luồng hàng hải Quy Nhơn được giới hạn bởi các điểm có tọa độ sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 13°47’01,3” N 109°14’13,1” E 13°46’57,6” N 109°14’19,6” E
A2 13°46’57,6” N 109°14’17,5” E 13°46’53,9” N 109°14’24,0” E
A3 13°47’02,7” N 109°14’21,9” E 13°46’59,0” N 109°14’28,4” E
A4 13°47’06,3” N 109°14’17,6” E 13°47’02,5” N 109°14’24,1” E

- Tồn tại chướng ngại vật là 01 ponton nửa chìm, nửa nổi có chiều dài khoảng 36,0m, chiều rộng khoảng 10,0m, được xác định bới các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 13°47’01,6” N 109°14’17,9” E 13°46’57,9” N 109°14’24,4” E
2 13°47’01,4” N 109°14’16,7” E 13°46’57,7” N 109°14’23,2” E
3 13°47’00,5” N 109°14’18,4” E 13°46’56,7” N 109°14’24,9” E
4 13°47’00,7” N 109°14’18,7” E 13°46’56,9” N 109°14’25,2” E

- Ngoài chướng ngại vật là 01 ponton được mô tả nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn qua khu vực Đầm Thị Nại lưu ý chướng ngại vật nêu trên, tăng cường cảnh giới, tuyệt đôi tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để đảm bảo an toàn hàng hải.

2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để biết thêm chi tiết.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” tại vị trí tàu chìm Sơn Long 08

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vard

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71-ĐT83, Phao “58”, Vũng quay tàu VQ1, Vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “2”, luồng hàng hải Sông Dinh