Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc khảo sát rà tìm chướng ngại vật khu vực xác tàu chìm tại đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khảo sát rà tìm chướng ngại vật khu vực xác tàu chìm tại đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh.

TVH – 01- 2016

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Báo cáo số 10/BC-XNKSHHMN, ngày 07/01/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam Kết quả khảo sát địa hình công trình: rà quét chướng ngại vật khu vực xác tàu chìm tại đoạn luồng chung ra vào cảng trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc khảo sát rà tìm chướng ngại vật khu vực xác tàu chìm tại đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh như sau:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 09o32’54,6” N 106o32’29,2” E 09o32’50,9” N 106o32’35,6” E
A2 09o33’01,1” N 106o32’35,1” E 09o32’57,4” N 106o32’41,5” E
A3 09o32’56,9” N 106o32’40,0” E 09o32’53,2” N 106o32’46,4” E
 A4 09o32’50,3” N 106o32’34,1” E 09o32’46,6” N 106o32’40,5” E

Không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành di dời ghe gỗ bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “53” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Chông

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (Đoạn từ ngã ba mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4, BP9 và BP10

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” báo hiệu khu vực Âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020.