Thứ sáu, 22/01/2021

Thông báo hàng hải

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan các tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH & RP3-RC1 năm 2018

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan các tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH & RP3-RC1 năm 2018

VTU –  21 – 2018.

Vùng biển: Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 1141/KĐN-KTSX  ngày 10/7/2018 của Công ty vận chuyện khí Đông Nam Bộ về việc triển khai công việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan các tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH & RP3-RC1 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan các tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH & RP3-RC1 năm 2018 như sau:

  1. Vị trí thực hiện:
  • Tuyến ống 16” STV-RĐ-BH-LH;
  • Tuyến ống 12” TGT-BH;
  • Tuyến ống 10” RP3-RC1.
  1. Thời gian thi công dự kiến: ngày 20/7/2018, dự kiến thực dự án 60 ngày.
  2. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát PTSC THANH LONG:
  • Quốc tịch: Việt Nam.
  • Hô hiệu: XVIH.
  • IMO: 9457244.
  • Kích thước (dài x rộng x cao): 64.35m x 15m x 6m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại khu vực nêu trên cần lưu ý đi cách xa tàu khảo sát PTSC THANH LONG có đặc điểm nhận dạng và khu vực các tuyến ống nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty vận chuyện khí Đông Nam Bộ./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước, khu nước ra luồng hàng hải và cầu cảng tiếp nhận tàu, sà lan 2.000DWT phía sông Đồng Điền

Về việc tàu Hạ Long 02 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “69” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu K2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu VTU – 28 – 2013

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu