Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1

VTU –  19 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 482/KĐN-KTSX ngày 09/4/2019 của Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ về việc triển khai công việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc khảo sát khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1 như sau:

  1. Vị trí tọa độ tuyến ống:
Vị trí Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KP0.0 (Thiên Ưng) 08°33’40,62”N 108°46’40,77”E
KP3.2 08°33’12,89”N 108°44’59,16”E
IP1 08°34’31,34”N 108°44’37,55”E
KP6.1 08°33’40,96”N 108°43’33,38”E
KP64 08°33’58,44”N 108°43’19,52”E
KP92 08°45’55,05”N 108°33’51,08”E
IP2 08°47’35,87”N 108°35’59,41”E
KP93 08°46’34,14”N 108°33’28,12”E
KP107 08°53’28,01”N 108°30’37,37”E
IP3 08°52’26,23”N 108°28’06,06”E
KP108 08°53’47,13”N 108°30’27,96”E
KP188 09°31’30,85”N 108°08’39,75”E
IP4 09°30’09,76”N 108°06’17,77”E
KP190 09°32’22,15”N 108°07’52,88”E
KP207(PLEM) 09°37’43,89”N 108°00’18,14”E

(Tọa độ do Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ cung cấp)

  1. Thời gian bắt đầu: dự kiến 180 ngày kể từ ngày 18/4/2019.
  2. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát PTSC THANG LONG:
  • Quốc tịch: Việt Nam.
  • IMO: 9457244.
  • Hô hiệu: XVIH.
  • Kích thước: 64,35m x 15,0m x 6,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa vị trí tuyến ống có tọa độ nêu trên và tàu khảo sát PTSC THANG LONG có đặc điểm như trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “X2”, “X5” báo hiệu vị trí tàu Sơn Long 08, Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Về độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “46” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp