Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 năm 2016

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 năm 2016

VTU  – 34 – 2016.

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản 846/KĐN-P.KTSX ngày 15/6/2016 của Công ty vận chuyển Khí Đông Nam Bộ về việc công bố thông báo hàng hải khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 năm 2016;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty vận chuyển Khí Đông Nam Bộ tiến hành khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 năm 2016 bằng tàu DP2-Bình Minh, cụ thể như sau:

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu DP2-Bình Minh như sau:

- Tên tàu: DP2-Bình Minh.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: Dài 61,0m; rộng 14,95m.

- Hô hiệu: 3WKE.

- Số IMO: 9268447.

  1. Thời gian hoạt động: Dự kiến 60 ngày, bắt đầu từ ngày 04/7/2016.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa tàu khảo sát có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty vận chuyển Khí Đông Nam Bộ.


Những thông báo khác

Về việc lắp đặt giàn khoan khai thác dầu khí tại lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải “V1” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thay đổi vị trí các báo hiệu hàng hải trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

Về độ sâu khu nước bến phao BP4 trên sông Gò Gia của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn