Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về việc khoan địa chất trong vùng nước cảng biển phục vụ thiết kế cầu Nhơn Trạch trên sông Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   66/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khoan địa chất trong vùng nước cảng biển phục vụ thiết kế cầu Nhơn Trạch trên sông Đồng Nai

ĐNA – 04 – 2021

Vùng biển: tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ Đơn đề nghị số 326/PMUMT-ĐHDA2 ngày 08/3/2021 của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải cho việc khoan địa chất trong vùng nước cảng biển phục vụ thiết kế cầu Nhơn Trạch trên sông Đồng Nai và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Địa điểm tiến hành khoan địa chất: Đoạn từ Km10+880 đến Km 11+700 trên sông Đồng Nai (đoạn gần Tắc Thầy Bảy và điểm nhô ra xa nhất thuộc xã Long Trường) vị trí cụ thể từng hố khoan như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NT-P17 10046’04,78”N 106050’13,07”E 10046’01,11”N 106050’19,50”E
NT-P18 10046’05,82”N 106050’12,28”E 10046’02,16”N 106050’18,71”E
NT-P19 10046’06,87”N 106050’11,49”E 10046’03,20”N 106050’17,92”E
NT-P20 10046’08,95”N 106050’09,91”E 10046’05,28”N 106050’16,33”E
NT-P21 10046’12,33”N 106050’07,33”E 10046’08,66”N 106050’13,76”E
NT-P22 10046’15,71”N 106050’04,76”E 10046’12,04”N 106050’11,19”E
NT-P23 10046’19,09”N 106050’02,19”E 10046’15,42”N 106050’08,62”E
NT-P24 10046’22,47”N 106049’59,62”E 10046’18,80”N 106050’06,04”E
NT-P25 10046’24,55”N 106049’58,03”E 10046’20,88”N 106050’04,46”E
NT-P26 10046’25,59”N 106049’57,24”E 10046’21,92”N 106050’03,67”E

(Tọa độ do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cung cấp)

  1. Thời gian hoạt động: Từ 06h00’ đến 18h00’ hàng ngày, từ ngày 10/3/2021 đến ngày 10/4/2021.
  2. Đặc điểm nhận dạng các phương tiện tham gia hoạt động thi công như sau:
STT Tên tàu thuyền Số đăng ký
1 Xuồng cao tốc 01 SG-7642
2 SG-7814 SG-7814
3 SG-7815 SG-7815

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên tuyến luồng hàng hải Đồng Nai đi qua khu vực thông báo nêu trên, lưu ý tăng cường công tác điều tiết, cảnh giới theo phương án bảo đảm an toàn giao thông được phê duyệt. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận(1)./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

–   Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

–   Lưu VT-VP; P.ATHHNhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang, thuộc Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

Độ sâu khu nước trước cảng xăng dầu Hải Linh

Kéo giàn khoan PVD II từ Lô dầu khí 11-2/11 về Vũng Tàu kết thúc hoạt động khoan giếng 11-CT-1X

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải sông Dinh)

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 11-2/11 ngoài khơi vùng biển Việt Nam