Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017

TVH – 20 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Đoạn luồng: Từ phao BHHH số “8” đến phao BHHH số “58”.

Căn cứ thông báo của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc thi công nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu tại các văn bản số 3224 & 3225/TCTBĐATHHMN-KTKH ngày 17/11/2017;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-CVHHCT, ngày 13/11/2017 của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải;

Căn cứ Thông báo hàng hải số 1021/TBHH-CVHHCT ngày 17/11/2017 của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc phân luồng, hạn chế lưu thông của luồng hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017 được giới hạn như sau:

1- Khu vực thi công nạo vét, vận chuyển đổ đất nạo vét:

- Khu vực hoạt động thi công nạo vét duy tu và vận chuyển đất nạo vét trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: từ phao BHHH số “8” đến phao BHHH số “58”.

- Hoạt động đổ đất nạo vét, phun hút lên bãi tại các khu vực luồng hàng hải có phạm vi như  sau:

+ Bãi K8: Từ phao BHHH số “10” đến đăng tiêu BHHH số “12”.

+ Bãi Long Vĩnh 2: Từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “30” -700 mét đến đăng tiêu BHHH số “30”.

+ Bãi Long Vĩnh 1, Bãi Đôn Xuân và Đôn Xuân bổ sung: Từ cặp đăng tiêu BHHH số “27”, “32” đến cặp đăng tiêu BHHH số “31”, “36”.

2- Phương tiện thi công và thời gian thi công:

- Phương tiện thi công: Gồm tàu cuốc một gầu (xáng cạp), sà lan xả đáy, tàu kéo và tàu hút phun.

- Thời gian thi công: Dự kiến từ ngày 18/11/2017 đến hết ngày 06/02/2018.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu lưu ý khi đi qua khu vực phương tiện đang thi công, khu vực phương tiện tập kết đổ đất nạo vét và dọc theo tuyến hành trình đi đổ đất nạo vét của sà lan xả đáy như thông báo trên tuân thủ các yêu cầu của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc phân luồng, hạn chế lưu thông của luồng hàng hải; tăng cường các biện pháp cảnh giới, đảm bảo liên lạc thông suốt, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng cảnh giới điều tiết tại hiện trường và thực hiện tránh va theo quy định với phương tiện thi công để bảo đảm an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Hoàn thành trục vớt sà lan LA 05485 bị chìm tại khu vực phao “64” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Cái Mép Thị Vải

Kéo giàn khoan PVD II từ Lô dầu khí 11-2/11 về Vũng Tàu kết thúc hoạt động khoan giếng 11-CT-1X

Về độ sâu khu nước trước bến cảng trạm xi măng Lafarge – Nhơn Trạch

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo