Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc lắp đặt các đường ống ngầm tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1 ngoài khơi Nam Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc lắp đặt các đường ống ngầm tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1

ngoài khơi Nam Việt Nam

VTU – 30 – 2015

Vùng biển: Ngoài khơi Nam Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 15-06-042/HL/HSE, ngày 02/6/2015 của Công ty Hoàng Long về việc lắp đặt các đường ống ngầm tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1 ngoài khơi Nam Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Hoàng Long sẽ thực hiện chiến dịch lắp đặt các đường ống nội mỏ kết nối giàn khai thác đầu giếng H5-WHP vào các giàn khai thác đầu giếng hiện có H1 & H4-WHP tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, cụ thể như sau:

 1. Khu vực thực hiện hoạt động lắp đặt các đường ống ngầm tại mỏ Tê Giác Trắng được giới hạn bởi các điểm sau đây:
Tên điểm Tọa độ
Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
A 107°58’40,0” E 10°01’03,0” N
B 108°01’20,0” E 09°59’05,0” N
C 107°56’00,0” E 09°50’00,0” N
D 107°52’30,0” E 09°51’20,0” N
E 107°56’10,0” E 10°01’00,0” N

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty Hoàng Long cung cấp)

 1. Phương tiện thực hiện việc lắp đặt các đường ống ngầm tại Mỏ Tê Giác Trắng:
 2. Tàu SK1200:

- Loại phương tiện: Xà lan cẩu nặng và rải ống.

- Quốc tịch: Panama.

- Cờ: Panama.

- Cảng đăng ký: Panama.

- Hô hiệu: 3FPL5

- Số IMO: 99651199

- Kích thước (dài x rộng x cao): 153,6m x 35,0m x 16,8m

- Màu sắc: Trắng, đỏ

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu KREUZ INSTALLER:

- Loại phương tiện: Tàu dịch vụ lặn.

- Quốc tịch: Bahamas.

- Cờ: Bahamas.

- Cảng đăng ký: Nassau.

- Hô hiệu: C6MW3

- Số IMO: 8007171

- Kích thước (dài x rộng x cao): 129,1m x 24,6m x 10,7m

- Màu sắc: Đỏ

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu VOS CHABLIS:

- Loại phương tiện: Tàu dịch vụ lặn.

- Quốc tịch: Singapore.

- Cờ: Singapore.

- Cảng đăng ký: Singapore.

- Hô hiệu: 9V3239

- Số IMO: 9697105

- Kích thước (dài x rộng x cao): 60,6m x 16,0m x 6,2m

- Màu sắc: Trắng, đỏ

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu PIONEER 5002:

- Loại phương tiện: Tàu dịch vụ kéo.

- Quốc tịch: Singapore.

- Cờ: Singapore.

- Cảng đăng ký: Singapore.

- Hô hiệu: 9V7777

- Số IMO: 9543146

- Kích thước (dài x rộng x cao): 40,0m x 11,8m x 4,6m

- Màu sắc: Đen

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu ENA GARUDA:

- Loại phương tiện: Tàu thả neo.

- Quốc tịch: Singapore.

- Cờ: Singapore.

- Cảng đăng ký: Singapore.

- Hô hiệu: 9V7857

- Số IMO: 9547518

- Kích thước (dài x rộng x cao): 45,0m x 13,8m x 5,3m

- Màu sắc: Trắng, đen

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu CREST 257C:

- Loại phương tiện: Xà lan chở hàng sàn phẳng.

- Quốc tịch: Singapore.

- Cờ: Singapore.

- Cảng đăng ký: Singapore.

- Hô hiệu: 9V7857

- Số IMO: 9547518

- Kích thước (dài x rộng x cao): 76,2m x 24,38m x 4,87m

- Màu sắc: Đỏ

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu BA 281 (BRITOIL 6):

- Loại phương tiện: Xà lan chở hàng sàn phẳng.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Cờ: Việt Nam.

- Cảng đăng ký: Sài Gòn.

- Kích thước (dài x rộng x cao): 82,57m x 27,5m x 5,5m

- Màu sắc: Đen

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu WESTSEA PHOENIX:

- Loại phương tiện: Tàu kéo.

- Quốc tịch: Singapore.

- Cờ: Singapore.

- Cảng đăng ký: Singapore.

- Hô hiệu: 9V2648

- Số IMO: 9568081

- Kích thước (dài x rộng x cao): 45,0m x 11,8m x 4,6m

- Màu sắc: Trắng, đỏ

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu Tân Cảng Sài Gòn 01:

- Loại phương tiện: Xà lan chở hàng sàn phẳng.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Cờ: Việt Nam.

- Cảng đăng ký: Sài Gòn.

- Kích thước (dài x rộng x cao): 85,43m x 24,34m x 5,48m

- Màu sắc: Đỏ

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu TAN CANG 62:

- Loại phương tiện: Tàu kéo.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Cờ: Việt Nam.

- Cảng đăng ký: Sài Gòn.

- Hô hiệu: XVCA

- Số IMO: 9738648

- Kích thước (dài x rộng x cao): 32,0m x 11,5m x 5,3m

- Màu sắc: Xanh nước biển, trắng

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu FALCON 10:

- Loại phương tiện: Tàu dịch vụ.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Cờ: Việt Nam.

- Cảng đăng ký: Sài Gòn.

- Hô hiệu: Falcon 10

- Kích thước (dài x rộng x cao): 44,6m x 12,3m x 4,7m

- Màu sắc: Trắng, đỏ

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu Minh Hoàng 09:

- Loại phương tiện: HRV.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Cờ: Việt Nam.

- Cảng đăng ký: Sài Gòn.

- Hô hiệu: Minh Hoàng 09

- Số IMO: 9565015

- Kích thước (dài x rộng x cao): 43,9m x 11,6m x 4,7m

- Màu sắc: Trắng, xanh nước biển

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Tàu PTSC OFFSHORE 1:

- Loại phương tiện: Xà lan nhà ở và làm việc

- Quốc tịch: Việt Nam

- Cờ: Việt Nam

- Cảng đăng ký: Sài Gòn

- Hô hiệu: XVXN

- Kích thước (dài x rộng x cao): 111,56m x 31,70m x 7,31m

- Màu sắc: Trắng đỏ

- Ban đêm có đèn tín hiệu

 1. Thời gian thực hiện hoạt động lắp đặt dự kiến: bắt đầu ngày 08/6/2015 đến hết ngày 30/8/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các tàu thuyền hành hải qua khu vực hoạt động lắp đặt các đường ống ngầm tại mỏ Tê Giác trắng có phạm vi như trên cần đi cách xa tối thiểu 02 hải lý và lưu ý các phương tiện có đặc điểm như trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty Hoàng Long.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước neo đậu tàu của bến phao BP7 (A&B) Cảng Cát Lái – Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “3”, “4”, “5”, “6”, “14”, “15” luồng hàng hải cửa Trần Đề

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến sà lan và khu nước kết nối ra luồng của cảng Cái Mép Gemadept -Terminal Link giai đoạn 1

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp