Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc mở van ngầm CV001 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ -Dinh Cố, khu vực giàn CCP Bạch Hổ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 7 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc mở van ngầm CV001 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ -Dinh Cố, khu vực giàn CCP Bạch Hổ

VTU –  19 – 2020.

Vùng biển: Ngoài khơi Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 540/KĐN-KTSX ngày 03/4/2020 của Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ về việc triển khai công việc mở van ngầm CV001 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Dinh Cố, khu vực giàn CCP Bạch Hổ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

 Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ triển khai  mở van ngầm CV001 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Dinh Cố, khu vực giàn CCP Bạch Hổ chi tiết như sau:

 1. Vị trí thực hiện: CV001 – Riser Block giàn CCP – Bạch Hổ, được xác định bởi vị trí van CV001 (SSVS) có tọa độ:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
CV001 09°45’25,953”N 107°58’53.138”E 09°45’22,260”N 107°58’59,533”E
 1. Thời gian hoạt động:
 • Thời điểm thực hiện (dự kiến): ngày 08/04/2020
 • Thời gian thực hiện (dự kiến): 10 ngày
 1. Đặc điểm nhận dạng của tàu VT101:
 • Quốc tịch: Việt Nam.
 • Hô hiệu: 3WCG7.
 • IMO: 9333979.
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 56.00m x 13.50m x 6.00m.
 • Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu cần lưu đi cách xa tàu VT101 có đặc điểm nhận dạng và vị trí van CV001 (SSVS) có tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

 • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cảng SPCT

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2 và các bến phao B37, B39 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Độ sâu khu nước trước cảng xăng dầu Hải Linh

Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Điều chỉnh 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và trạm điều tiết phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ