Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc phao neo tàu BTN – 12 luồng hàng hải Định An – Sông Hậu bị chìm

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 164/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2022

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phao neo tàu BTN – 12 luồng hàng hải Định An – Sông Hậu bị chìm

  CTH – 02 – 2022

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

        Căn cứ Báo cáo số số 723/CTBĐATHHTNB-KHVT ngày 19/7/2022 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về phao neo BTN-12 (bến 8) luồng hàng hải Định An – sông Hậu bị chìm.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao neo tàu BTN – 12 (bến 8) thuộc luồng hàng hải Định An – Sông Hậu gặp sự cố và chìm hoàn toàn, cách thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “89” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu khoảng 1,3 Km, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
10005’14,1”N 105044’22,9”E 10005’10,4”N 105044’29,4”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

  1. Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu giữ khoảng cách an toàn với khu vực phao neo bị chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.
  2. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV V;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng“K2” phục vụ thi công công trình “Hạ độ cao bãi chứa bùn K8”

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng khống chế khu vực thi công xử lý sự cố kỹ thuật tuyến cáp ngầm 110Kv tại Hà Tiên – Phú Quốc

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay tàu cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (cầu chính) và khu nước trước bến, vũng quay tàu, luồng vào bến tạm

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận

Độ sâu khu nước trước cầu cảng và vũng quay tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong