Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động chập tiêu AB luồng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc phục hồi hoạt động chập tiêu AB luồng Quy Nhơn

BĐH – 03 – 2012

Vùng biển:    tỉnh Bình Định

Tên luồng:    Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiệu:         Chập tiêu AB

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ toạ độ WGS-84

Hệ toạ độ VN-2000

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“A”

13 o 46’02”3 N

109 o 14’46”5 E

13 o 46’06”0 N

109 o 14’40”0 E

“B”

13 o 46’33”3 N

109 o 14’43”5 E

13 o 46’37”0 N

109 o 14’37”0 E

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: chập tiêu AB – luồng Quy Nhơn đã được phục hồi hoạt động như sau:

  1. Đặc tính ánh sáng: ánh sáng đỏ, chớp nhóm 3, chu kỳ 10s.
  2. Các đặc tính khác của chập tiêu AB không thay đổi.

Thông báo hàng hải số 70/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 30/5/2012 không còn hiệu lực./.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, phao “58”, vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật của khu đón trả hoa tiêu số 2 (Vùng 2) luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon, vùng nước hàng hải Cảng biển Vũng Tàu.

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phú Quý – tỉnh Bình Thuận