Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải

         VTU – TG – 33 – 2016

          Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng:     Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Tên báo hiệu: Báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “GR” 10024’07,7” N 107001’51,6” E 10024’04,0” N 107001’58,1” E

Căn cứ Văn bản số 757/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 13/6/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc khắc phục sự cố báo hiệu hàng hải AIS “thực” lắp đặt trên các phao báo hiệu hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đã được phục hồi hoạt động theo các thông số kỹ thuật như sau:

– Loại báo hiệu hàng hải AIS “thực”: Báo hiệu phân luồng giao thông.

– Dải tần hoạt động: 156 -162.5 MHz.

– Số nhận dạng (MMSI): 995741001.

  • Tần suất phát thông tin: Liên tục.
  • Tác dụng: Báo hiệu phân luồng giao thông tại khu vực tuyến luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, Vũng Tàu – Thị Vải, Sông Dinh.

Thông báo hàng hải số 108/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 08/6/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng vào khu nước bến phao neo 10.000DWT và bến sà lan 1.000DWT Dương Đông Hòa Phú – tỉnh Bình Thuận

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Gò Dầu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Ba Ngòi

Hoạt động khảo sát địa chấn nông và địa chất công trình dầu khí tại lô 114

Về việc chấm dứt hoạt động phao BHHH “X4” báo hiệu vị trí tàu Việt Thuận 168 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn