Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn biển Bồ Đề – tỉnh Cà Mau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 98/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc phục hồi hoạt động đèn biển Bồ Đề -  tỉnh Cà Mau

 CMU - TG - 01 - 2020

- Vùng biển:            Tỉnh Cà Mau

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Bồ Đề

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Bồ Đề 08o45’27,8”N 105o13’15,4”E 08o45’24,1”N 105o13’21,8”E

Căn cứ Quyết định số 1949/QĐ-CHHVN ngày 06/12/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật Công trình: Sửa chữa, phục hồi trạm đèn biển Bồ Đề; Văn bản số 363/CTBĐATHHTNB-KT ngày 21/5/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thông số kỹ thuật đèn biển Bồ Đề và Báo cáo tọa độ của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn biển Bồ Đề đã được phục hồi hoạt động với các đặc tính như sau:

- Vị trí: Nằm phía bờ Bắc cửa sông Bồ Đề thuộc xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Bồ Đề 08o45’27,3”N 105o13’17,0”E 08o45’23,6”N 105o13’23,4”E
 • Tác dụng: Đèn báo cửa sông Bồ Đề, hỗ trợ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển tỉnh Cà Mau định hướng và xác định vị trí.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ và Nhà trạm hình lục giác đều;
 • Màu sắc: Tháp đèn màu trắng, đỏ xen kẽ theo chiều ngang và Nhà trạm màu trắng;
 • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ: 25,3m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;

+ Chiều cao công trình: 20,10m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng: Tháp đèn 2,45m và Nhà trạm 5,2m;

 • Tầm nhìn địa lý: 15,0 hải lý;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2), chu kỳ 6,0 giây;

0,5s + 1,0s + 0,5s + 4,0s = 6,0s.

 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 23,71m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 15,0 hải lý với hệ số truyền quang khí quyển T = 0,8.

Thông báo hàng hải số 209/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/12/2014 hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cà Mau;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1” thuộc công trình thu và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hậu

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động lắp đặt thiết bị ngầm tại khu vực mỏ Lan Đỏ – Lan Tây, lô 06.1

Về khu vực thi công Công trình lắp đặt biển chân đế BK Thiên Ưng

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của đèn biển Núi Nai