Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Hòn Hải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Hòn Hải

BTN – 09 – 2016

Vùng biển:    Bình Thuận.

Tên báo hiệu: Đèn biển Hòn Hải.

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Hòn Hải 09058’30,3”N 109004’57,5”E 09058’26,5”N 109005’03,8”E

Căn cứ văn bản số 915/CTBĐATHHMN-KT ngày 28/11/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc khắc phục xong đèn chính VMS.RB-400 của trạm Hải đăng Hòn Hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Hòn Hải đã được phục hồi hoạt động với các đặc tính như sau:

  • Ánh sáng trắng.
  • Chớp nhóm (2+1).
  • Chu kỳ 10s.
  • Tầm hiệu lực 20 hải lý.

Thông báo hàng hải số 125/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 28/6/2016 không còn hiệu lực.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Về thông số kỹ thuật độ sâu độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu VK102/Quân khu 7

Độ sâu vùng nước trước 140m bến và bến sà lan cầu cảng SSIT trên sông Thị Vải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “53A” khống chế khu vực chướng ngại vật trên luồng hàng hải Soài Rạp