Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà

BTN -TG – 10 – 2017

Vùng biển:    Bình Thuận.

Tên báo hiệu: Đèn biển Kê Gà.

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Kê Gà 10041’46,4”N 107059’23,2”E 10041’42,7”N 107059’29,6”E

Căn cứ văn bản số 701/CTBĐATHHMN-KT ngày 18/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành khắc phục sự cố sét đánh tại trạm hải đăng Kê Gà.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Kê Gà đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 134/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/7/2017 không còn hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của Khu nước trước cảng và Vũng quay tàu của Cảng dầu – Tổng kho 186/TCHC trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến V3 & V4 thuộc Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT).

Về việc thi công nạo vét điều chỉnh vị trí nạo vét vũng quay tàu ra vào bến cảng Cái Mép Thượng

Độ sâu sau nạo vét đoạn từ tim luồng TC2 đến vũng quay tàu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

Độ sâu luồng Vũng Tàu – Thị Vải