Thứ bảy, 15/08/2020

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

VTU - TG - 27 - 2018

- Vùng biển:            Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Ba Kiềm

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Ba Kiềm 10o30’31,7″ N 107o30’28,3″ E 10o30’28,0″ N 107o30’34,7″ E

Căn cứ Báo cáo số 954/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 01/10/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc khắc phục đèn chính của trạm hải đăng Ba Kiềm và Kê Gà,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Ba Kiềm đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính ban đầu.

Thông báo hàng hải số 132/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/7/2018 hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về việc phương tiện thi công khu vực chuyển tải tại cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” thuộc công trình thi công sửa chữa, phục hồi trạm đèn biển Cửa Tiểu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “5”, “5A”, “7” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu