Thứ năm, 02/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Kê Gà

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Kê Gà

BTN - TG - 14 - 2018

- Vùng biển:            Tỉnh Bình Thuận

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Kê Gà

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Kê Gà 10o41’46,4″ N 107o59’23,2″ E 10o41’42,7″ N 107o59’29,6″ E

Căn cứ Báo cáo số 954/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 01/10/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc khắc phục đèn chính của trạm hải đăng Ba Kiềm và Kê Gà,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Kê Gà đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính ban đầu.

Thông báo hàng hải số 172/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 30/8/2018 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “4A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Diễn tập chống ngầm có bắn đạn thật

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “HT1”, “HT2”, “HT3”, “HT4” phục vụ thi công dự án đường dây 22kv cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải – Kiên Giang

Độ sâu luồng vào cảng Hà Tiên

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014