Thứ năm, 01/10/2020

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “3” luồng hàng hải Phú Quý

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:185/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 8 năm 2020
 

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “3” luồng hàng hải Phú Quý

BTN - TG - 10 - 2020

Vùng biển:             Tỉnh Bình Thuận

Tên luồng:              Luồng hàng hải Phú Quý

Tên báo hiệu:                   Phao báo hiệu hàng hải số “3”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “3” 10029’58,9”N 108056’57,5”E 10029’55,1”N 108057’03,9”E

Căn cứ Báo cáo số 624/BC-CTBĐATHHNTB ngày 21/8/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc hoàn thành khắc phục sự cố phao báo hiệu hàng hải số “3” luồng hàng hải Phú Quý; Báo cáo tọa độ số 896/BCP-XNKSHHMN ngày 21/8/2020 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải số “3” luồng hàng hải Phú Quý đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính, như sau:

 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ số “3”, màu trắng;
 • Tầm nhìn địa lý: 1,5 ÷ 1,8 hải lý;
 • Tầm hiệu lực ban ngày: 1,6 hải lý;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T =0,74.

Thông báo hàng hải số 169/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 04/8/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên luồng sông Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Đá Lát

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải 11, 13, 15 phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu